Prof Edward Scicluna on ‘It-Tokk’ – ONE Radio – 07.03.2013


‘Il-Partit Laburista tul din il-kampanja elettorali wera mill-bidu nett li huwa konsistenti u kredibbli u minn naħa l-oħra kixef l-inkonsistenza u nuqqas ta’ governabilita’ serju minn naħa tal-gvern Nazzjonalista mmexxi mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Il-Partit Laburista huwa lest biex jiggverna u għandu programm elettorali immirat għat-tkabbir ekonomiku u għall-kontinwita’. Dan qalu l-kandidat Laburista l-Professur Edward Scicluna fl-aħħar ġurnata tal-kampanja elettorali meta ħa sehem fuq il-programm tar-radju ‘It-Tokk’ fuq One Radio mmexxi minn Paul Mifsud.

 

oneradio
‘From the beginning of this election campaign Partit Laburista showed consistency and credibility, revealed the inconsistency and the lack of good governance of theNationalist government led by Prime Minister Lawrence Gonzi. Partit Laburista is ready to govern and has prepared an electoral program aimed towards economic growth and continuity.’ This was claimed by Labour candidate Professor Edward Scicluna on the last day of the election campaign during the radio program ‘It- Tokk’ on ONE Radio presented by Paul Mifsud.

 

– It-Tokk, ONE Radio : Thursday, 7th March, 2013


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *