Breakfast News – ONE – 17.01.2013


‘Standard and Poor’s report downgrading Malta’s credit rating clearly indicates that the Government is either not accepting or even worse ignoring the  economic and financial situation Malta is in’. This was stated by Labour MEP and candidate for the 5th and 8th districts Professor Edward Scicluna on Thursday 17th January on ONE programme Breakfast News.

Prof Scicluna added, ‘What’s been downgraded is Minister Tonio Fenech’s credibility. He stated that the Minister has been trying to hide the reality revealed by the downgrade: that our deficit is only just under the 3% of the GDP, and that our government debt is at 75% apart from contingent liabilities at 20% of GDP’. Economists Alfred Mifsud and Karmenu Farrugia were also invited on the programme.

 

Standard-and-Poors

 

Ir-rapport ta’ l-aġenzija Standard and Poor’s li jnaqqas il-credit rating ta’ Malta juri b’mod l-iktar ċar li l-gvern mhux jaċċetta, jew qed jinjora li s-sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja tal-pajjiż. ’. Dan qalu l-Ewroparlamentari u kandidat għall-5 u t-8 distrett il-Professur Edward Scicluna il-Ħamis 17 ta’ Jannar meta kien mistieden fuq il-programm Breakfast News fuq ONE.

Il-Prof Scicluna qal ukoll,’Li tnaqqset kienet il-kredibilita’ tal-Ministru Tonio Fenech li ilu jipprova jaħbi r-realta li ġiet żvelata b’dan it-tnaqqis tal-credit rating jiġifieri id-defiċit tagħna huwa biss ftit taħt it-3 fil-mija u li d-dejn tal-gvern huwa 75 fil-mija tal-GDP apparti l-lijabilitajiet kontinġenti li jammontaw għall-20 fil-mija oħra tal-GDP. Mistednin oħrajn fuq il-programm kien hemm ukoll l-ekonomisti Alfred Mifsud u Karmenu Farrugia.

 

 

onebreakfast

– Breakfast News, ONE : Thursday, 17th January 2013


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *