Stedina ghal Diskussjoni Pubblika – Birgu


L-Ewroparlamentari Laburista Prof Edward Scicluna se jkompli bis-sensiela tieghu ta’ Diskussjonijiet Pubblici, bit-tema EJJA U STAQSI, nhar il-Gimgha, 17 ta’ Gunju, 2011, f’Caraffa Vaults, Birgu Waterfront, il-Birgu. L-attivita’ tibda fit-8.00 p.m.

Apparti minn hidmietu fil-Parlament Ewropew u ‘il barra minnu, Prof Scicluna jitkellem ukoll dwar l-ahhar zviluppi fil-kaz tal-Pakkett ta’ Governanza Ekonomika u kif dan jista’ jolqot lil pajjizna.

Dawk prezenti jkollhom l-opportunita jaghmlu mistoqsijiet li jhossu li ghandhom jaghmlu lil wiehed mir-rapprezentanti taghhom fil-Parlament Ewropew.

Invite for a Public Discussion with Labour MEP Edward Scicluna – Vittoriosa

Caraffa Vaults at Vittoriosa Waterfront, Vittoriosa, will be the venue for the next Public Discussion with Labour MEP Edward Scicluna in the series EJJA U STAQSI. Event will be held on Friday, 17th June, 2011, at 8.00 p.m.

An indepth analysis of The EU Economic Governance Package and its impact on our country will be the main topic to be dealt by Prof Scicluna. The floor will be invited to put questions.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *