Laqgha ta’ Diskussjoni – EJJA U STAQSI – Il-Hamis, 1 ta’ Marzu – Centru Laburista, Qrendi


Il-Hamis, 1 ta’ Marzu tkompli s-sensiela ta’ diskussjonijiet Pubblici, ‘Ejja u Staqsi’ li ser issir il-Hamis 1 ta’ Marzu, Centru Laburista, l-Qrendi, fis-7.30 pm.

L-Ewroparlamentari Laburista l-Professur Edward Scicluna jkompli jiltaqa’ u jiddiskuti mal-kostitwenti, jitkellem dwar l-ahhar zviluppi fil-Parlament Ewropew kif ukoll dwar il-krizi fiz-zona ewro. Dawk prezenti jinghataw kull opportunita jaghmlulu mistoqsijiet.

 

PUBLIC DISCUSSIONS WITH LABOUR MEP PROF. EDWARD SCICLUNA

The public discussions, EJJA U STAQSI, continue on Thursday, 1 March,  2012 at Centru Laburista, Qrendi at 7.30 pm.

Prof. Scicluna will speak about the latest developments at the European Parliamament as well as about the eurozone crisis. He will then take questions from the floor.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *