EJJA U STAQSI – Fil-Lukanda Waterfront f’The Strand Gzira


Is-sensiela ta’ Diskussjonijiet Pubblici, bit-tema EJJA U STAQSI, li matulha l-Ewroparlamentari Laburista l-Professur Edward Scicluna jiltaqa’ u jiddiskuti mal-kostitwenti, tkompli nhar il-Gimgha, 15 ta’ Lulju, 2011, fil-Lukanda Waterfront, f’The Strand, Gzira. L-attivita tibda fit-8.00 p.m.

Prof. Scicluna jitratta l-ahhar zviluppi li jkun hemm fil-Parlament Ewropew, b’dawk prezenti jinghataw kull opportunita jaghmlulu mistoqsijiet.

_______________________

Public Discussion with Labour MEP Prof. Edward Scicluna – The Waterfront Hotel, Gzira

Another Public Discussion, EJJA U STAQSI, with Labour MEP Prof. Edward Scicluna will be held on Friday, July 15, 2011, at 8.00 p.m. at The Waterfront Hotel, The Strand, Gzira.

During his opening speech Prof. Scicluna deals with the latest developments from the European Parliament and then will take questions from the audience.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *