October 2020

It-Twettiq tal-Baġit 2020

“Minkejja li din is-sena kienet ikkaraterizzata minn sfida ta’ kriżi globali, fejn ħafna mill-ħidma tal-Gvern ġiet iffukata bla mistenni fuq il-pandemija, dan il-Gvern xorta waħda wettaq 65% ta’ dak li wiegħed fil-baġit għas-sena 2020.” Hekk saħaq il-Ministru għall-Finanzi u s-Servizzi Finanzjarji Edward Scicluna, waqt it-tnedija tal-pubblikazzjoni ‘It-Twettiq tal-Baġit 2020’. STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI U S-SERVIZZI FINANZJARJI U MILL-UFFIĊĊJU TAS-SEGRETARJU PERMANENTI EWLIENI Dan id-dokument, li ġie mniedi għas-seba’ sena konsekuttiva, jagħti rendikont tal-ħidma tal-Gvern ... [+]