May 2020

Għotja finanzjarja lill-każini tal-banda Maltin u Għawdxin

Il-Ministru Scicluna b’għotja finanzjarja lill-każini tal-banda Maltin u Għawdxin Il-Ministru għall-Finanzi u s-Servizzi Finanzjari Edward Scicluna, bħala l-Ministru li jamministra l-Fond għall-Kawżi Ġusti, ta s-somma ta’ €200,000 lill-Għaqda Każini tal-Banda, sabiex jitqassmu f’ammonti ndaqs bejn il-Każini tal-banda kollha ta’ Malta u Għawdex. Dan b’rikonoxximent għall-impenn soċjo-kulturali li dawn il-każini jagħtu lejn is-soċjetà Maltija, fejn il-maġġoranza tagħhom jagħmlu dan fuq bażi volontarja. Fil-laqgħa, il-Ministru Scicluna rrikonoxxa l-irwol li dawn il-każini jagħmlu fl-ibliet u ... [+]

Il-governanza fiskali li kellna tul dawn iż-żewġ leġiżlaturi kienet strumentali

Il-imxija tal-COVID-19 ġabet magħha konsegwenzi bla preċedent fuq l-ekonomiji globali. Il-mod mgħaġġel li bih infirex il-virus ikkawża pressjoni kbira fuq is-sistemi tal-kura tas-saħħa internazzjonali li ma kientx antiċipata. L-attivita’ ekonomika ħadet daqqa kbira hekk kif bdew jiġu mposti lockdowns f’ħafna pajjiżi sabiex tiġi kemm jista’ jkun limitata l-firxa ta’ dan ... [+]

Managing the economy in a time of crises

The outbreak of the Coronavirus pandemic in early 2020 has brought about unprecedented stresses to the global economy. The unrelenting speed at which the virus spread resulted in unanticipated strains on global health care systems. Economic activity was hardly hit as lockdowns started being imposed in various countries to limit ... [+]