Maltese Articles

English Articles

Press Releases

May 2020

Għotja finanzjarja lill-każini tal-banda Maltin u Għawdxin

Il-Ministru Scicluna b’għotja finanzjarja lill-każini tal-banda Maltin u Għawdxin Il-Ministru għall-Finanzi u s-Servizzi Finanzjari Edward Scicluna, bħala l-Ministru li jamministra l-Fond għall-Kawżi Ġusti, ta s-somma ta’ €200,000 lill-Għaqda Każini tal-Banda, sabiex jitqassmu f’ammonti ndaqs bejn il-Każini tal-banda kollha ta’ Malta u Għawdex. Dan b’rikonoxximent għall-impenn soċjo-kulturali li dawn il-każini jagħtu lejn is-soċjetà Maltija, fejn il-maġġoranza tagħhom jagħmlu dan fuq bażi volontarja. Fil-laqgħa, il-Ministru Scicluna rrikonoxxa l-irwol li dawn il-każini jagħmlu fl-ibliet u ... [+]

Il-governanza fiskali li kellna tul dawn iż-żewġ leġiżlaturi kienet strumentali

Il-imxija tal-COVID-19 ġabet magħha konsegwenzi bla preċedent fuq l-ekonomiji globali. Il-mod mgħaġġel li bih infirex il-virus ikkawża pressjoni kbira fuq is-sistemi tal-kura tas-saħħa internazzjonali li ma kientx antiċipata. L-attivita’ ekonomika ħadet daqqa kbira hekk kif bdew jiġu mposti lockdowns f’ħafna pajjiżi sabiex tiġi kemm jista’ jkun limitata l-firxa ta’ dan ... [+]