Maltese Articles

English Articles

Press Releases

May 2020

IT-TKABBIR EKONOMIKU TA’ MALTA BAQA’ POŻITTIV FL-EWWEL KWART TAS-SENA

​Il-Ministeru għall-Finanzi u s-Servizzi Finanzjarji jilqa’ l-aħħar ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika dwar il-Prodott Domestiku Gross għall-ewwel kwart ta’ din is-sena li wera li minkejja l-pandemija globali, it-tkabbir ekonomiku reali ta’ Malta baqa’ fit-territorju pożittiv b’rata ta’ 0.5 fil-mija. Iċ-ċifri tal-NSO juru wkoll li f’termini nominali l-ekonomija ta’ pajjiżna kibret b’1.9 fil-mija. Iċ-ċifri juru li Malta kellha wirja pjuttost tajba meta mqabbla mal-medja Ewropea u taż-Żona Ewro. Tabilħaqq, skont il-Eurostat, matul l-istess ... [+]

Il-Ministri, l-etika u l-medja soċjali.

Ħafna drabi nisimgħu bil-kelma etika. Meta xi ħadd jgħid li xi ħaġa ma saritx skont l-etika ngħiduha f’kuntest mhux daqstant pożittiv.  L-etika hija l-prattika, l-mod ta’ kif is-soċjeta’ tħoss dak li hu tajjeb u dak li m’huwiex. Allavolja ma tkun inkissret l-ebda liġi jew regolament. Għall-politiċi ukoll hemm l-etika. Hemm imġieba ... [+]

Il-President jirċievi għotja mingħand il-Ministru Scicluna b’risq il-Malta Community Chest Fund Foundation

Il-President George Vella ltaqa' mal-Ministru għall-Finanzi u s-Servizzi Finanzjari Edward Scicluna fil-Palazz ta' Sant'Anton, fejn ġie ppreżentat b'donazzjoni ta' €40,000 mill-Fond tal-Kawżi Ġusti b'risq il-Malta Community Chest Fund Foundation (MCCFF). STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRESIDENT U MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI U S-SERVIZZI FINANZJARJI Dan hekk kif bħalissa qed isiru sensiela ta' erba' kunċerti fuq l-istazzjonijiet lokali ... [+]

Malta tilqa’ l-progress li sar sa issa fir-rigward tal-erba’ strumenti finanzjarji tal-Unjoni Ewropea marbuta mal-COVID-19

Il-Ministru għall-Finanzi u s-Servizzi Finanzjarji Edward Scicluna, flimkien mal-Ministri tal-Finanzi tal-Unjoni Ewropea, ipparteċipa f’vidjokonferenza, fid-19 ta’ Mejju 2020, sabiex tiġi diskussa l-komunikazzjoni dwar il-ħasil tal-flus u l-iffinanzjar tat-terroriżmu (AML/CFT), li l-Kummissjoni Ewropea ħarġet u t-twaqqif tal-Fond ta’ Rkupru. STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI U S-SERVIZZI FINANZJARJI “Malta hija favur li jkun hemm iktar ċarezza ... [+]

Il-Kummissjoni Ewropea tapprova l-Iskema ta’ Sussidju tal-Interessi

Il-Ministru għall-Finanzi u s-Servizzi Finanzjarji Edward Scicluna jilqa’ b’sodisfazzjon l-approvazzjoni tal-Iskema ta’ Sussidju fuq ir-Rata tal-Interessi mill-Kummissjoni Ewropea, li ser tkun iffinanzjata mill-Gvern u amministrata mill-Bank Malti għall-Iżvilupp. STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI U S-SERVIZZI FINANZJARJI. L-iskema, li hija miftuħa għan-negozji kollha stabbiliti u li joperaw f’Malta, issodisfat il-kundizzjonijiet kollha tal-Qafas Temporanju stabbilit mill-Kummissjoni ... [+]

F’laqgħa tal-EUROGROUP biex jintlaħaq ftiehim tal-Unjoni ​Ewropea li jindirizza l-isfida ekonomika u finanzjarja li ħalliet il-COVID-19

Il-Ministru għall-Finanzi pparteċipa f’laqgħa tal-EUROGROUP biex jintlaħaq ftiehim tal-Unjoni ​Ewropea li jindirizza l-isfida ekonomika u finanzjarja li ħalliet il-COVID-19 STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI U S-SERVIZZI FINANZJARJI Il-Ministru għall-Finanzi u s-Servizzi Finanzjarji Edward Scicluna, flimkien mal-Ministri tal-Finanzi tal-Unjoni Ewropea, ipparteċipa f’vidjokonferenza fil-15 ta’ Mejju 2020, sabiex ikompli jiġi diskuss x’għandu jkun ir-rispons ekonomiku għall-kriżi ... [+]

EUROGROUP meeting to approve the COVID-19 Pandemic Crisis Support package

During a videoconference meeting with the Finance Ministers of the Euro Area member states held on 8 May 2020, Minister for Finance and Financial Services Edward Scicluna welcomed the agreement reached on the features and standardised terms of the Pandemic Crisis Support to be provided by the European Stability Mechanism ... [+]

Tnedija ta’ skemi biex jindirizzaw anomaliji tal-passat

Għar-raba' sena konsekuttiva, il-gvern qed jonora wegħda elettorali li jindirizza anomaliji u inġustizzji tal-imgħoddi. Dan qed isir b'sejħa għall-applikazzjonijiet mingħand eks membri tal-korpi mwaqqfa qabel l-1979, eks ħaddiema tax-xatt u uffiċjali tal-pulizija. Bejniethom, mistennija jitħallsu b'kollox madwar €12 miljun. Aktar minn 7,000 persuna se jkunu ntitolati għall-għotjiet li jingħataw skont erba' ... [+]

Imniedi fond ta’ emerġenza għall-għaqdiet volontarji

L-imxija tal-Covid-19 f'pajjiżna ħolqot sitwazzjonijiet diffiċli ħafna għall-għaqdiet volontarji sabiex ikomplu joperaw. Għal dan l-għan tnieda fond ta' emerġenza għall-għaqdiet volontarji li jammonta għal €125,000. Dan il-fond, li hu amministrat mill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat, b'kollaborazzjoni mas-Segretarjat Parlamentari għaż-Żgħażagħ, l-Isport u l-Volontarjat, se jgħin lill-għaqdiet volontarji finanzjarjament f'sitwazzjonijiet eċċezzjonali. Il-Ministru għall-Finanzi u s-Servizzi ... [+]

EC forecasts Malta with third lowest negative growth rate in the euro area

The Ministry for Finance and Financial Services welcomes the Spring Economic Forecast 2020 published by the European Commission (EC) which corroborates the Government’s own macroeconomic forecasts in expecting economic growth in 2020 to recover the lost ground this year. Indeed, the EC forecast the Maltese economy to grow by 6.0 ... [+]