Maltese Articles

English Articles

Press Releases

February 2020

Riżorsi Umani Limitati

F’numru ta’ nkjesti li qed isiru f’dawn l-aħħar xhur, wieħed ripetutament jisma’ kif, il-kapijiet tal-entitajiet li qed jidhru quddiem min qed imexxi l-inkjesti, isemmu li fl-entita’ li huma jmexxu hemm nuqqas ta’ riżorsi, b’mod partikulari r-riżors uman. Din hi xi ħaġa normalissima li tingħad minn min ikun qed imexxi, mhux biss f’pajjiżna iżda anki meta jkun hemm dan it-tip ta’ mkjesti f’pajjiżi oħra. Il-punt kruċjali għandu jkun jekk entita’ ma jkollhiex ... [+]

Żjara fl-aġenzija MiTA

Fi żjara li saret fl-uffiċini tal-MITA f’Santa Venera, il-Ministru għall-Finanzi u s-Servizzi Finanzjarji Edward Scicluna u s- Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji u l-Ekonomija Diġitali Clayton Bartolo ltaqgħu mal-bord tad-diretturi mmexxi mis-Sur Tony Sultana. F’din iż-żjara l-Ministru Edward Scicluna u s-Segretarju Parlamentari Clayton Bartolo ġew mgħarrfa bil-proġetti li huma ppjanati li ... [+]