Maltese Articles

English Articles

Press Releases

February 2020

Is-Sostenibilta’ tal-Penzjonijiet

Meta wieħed iqis li terz tal-popolazzjoni hija magħmula minn pensjonanti, jirrejaliżża għaliex tant issir diskussjoni fuq il-pensjonijiet. Sakemm individwu jkun għadu attiv f-impieg, hu jkollu dħul finanzjarju regolari mill-impieg li jkollu u jkun hemm ukoll possibilita’ li jżid id-dħul tiegħu billi jew jagħmel l-overtime jew xi mpjieg part-time, li jkomplu jżidu id-dħul finanzjarju tiegħu. Għalhekk, l-individwu jkun f’qagħda li mhux biss jgħix ħajja diċenti iżda jkun jista’ jidħol ukoll għal-kapriċċi oħra ... [+]