Maltese Articles

English Articles

Press Releases

September 2019

Is-Solidarjeta’ bejn L-Istati Membri Ewropej

L-Unjoni Ewropeja, fil-preżent tinkorpora tmienja u għoxrin pajjiż. L-iskop ewlieni ta’ kull pajjiż li ħa l-pass biex jidħol f’din l-Unjoni, kien dak li l-pajjiż ikun parti minn familja; familja li kull membru tagħha iħoss id-dmir u d-dover li jgħin lil xulxin biex b’hekk il-familja tkompli tissaħħaħ u tissoda. Dan hu il-kunċett ta’ solidarjeta’ fil-kuntest Ewropew. Solidarjeta’ tfisser li flimkien, il-Membri jgħinu lil xulxin biex jingħeleb xi ostakolu jew problema li tinqala’ ... [+]