Maltese Articles

English Articles

Press Releases

September 2019

Il-prijorità ewlenija tal-Budget hi li jkompli jitwettaq il-manifest elettorali tal-gvern

Il-Budget 2020 se jagħmel enfasi fuq iktar riformi strutturali li huma kruċjali għall-pajjiż. L-aħħar sigħat urew li minkejja li żdied il-prezz internazzjonali taż-żejt, ir-riformi li saru fil-qasam tal-enerġija tagħna wasslu biex f’pajjiżna lanqas biss naħsbu li jistgħu jogħlew il-kontijiet tad-dawl u tal-ilma. STQARRIJA MILL-GVERN TA’ MALTA Għalhekk il-valur ta’ dawn ir-riformi strutturali hu li jagħmlu lil Malta future-proof biex fatturi li ma jkollniex kontroll fuqhom ma jħallux effetti diretti fuq il-familji u n-negozji ... [+]