Maltese Articles

English Articles

Press Releases

December 2018

X’LAQATNI L-IŻJED MATUL DIN IS-SENA

Huwa naturali li meta tasal fl-aħħar tas-sena tħares waħda lura u tara minn xiex tkun għaddejt matulha. Dan ix-xogħol jagħmluh b’mod dettaljat il-ġurnali fejn jagħtu ħarsa lejn l-aħbarijiet kollha tas-sena f’ġabra waħda. Iżda llum nixtieq nelabora aktar fuq xejra milli xi ġrajja partikolari. Jista’ jkun li għalkemm qed tiġri madwarna ftit huma li taw kasha matul din is-sena. Din hi li l-gvernijiet speċjalment Ewropej qed kulma jgħaddi ż-żmien isiru aktar ... [+]

RESQIN LEJN KRIŻI FINANZJARJA INTERNAZZJONALI OHRA?

Meta nitkellmu fuq il-qaghda ekonomika  ħafna persuni jimpurtahom biss kif sejra l-familja tagħhom. Ma tgħatihomx tort għaliex hija l-familja li hi l-aktar qrib tagħhom. Pero’ hemm parti sostanzjali ta’ Maltin oħra li jimpurtahom kif sejjer pajjiżhom.  Dawn huma nies li jinteressahom kif qed tkun ir-rata tat-tkabbir ekonomiku; l-inflazzjoni u kemm ... [+]

Il-Burokrazija – ma noħlqux problemi fejn ma hemmx

Hawn ħafna li l-burokrazija jassoċċjawha biss max-xogħol tal-Gvern. Il-parti negattiva fl-amministrazzjoni tal-Gvern. Filfatt il-kelma burokrazija ġejja mill-kelma “bureau”, u li tfisser dipartiment. Jista’ jkun dipartiment sew pubbliku kif ukoll f’kumpanija privata. Iżda l-mod ta’ kif jitkellmu fuq ix-xogħol tal-Gvern mhux l-ewwel darba li nies fin-negozju, nies li jridu jinqdew jgħidulek li ... [+]

Atlantic Dialogues in Marrakech

“The International Financial Crisis of 2008 was a perfect storm where millions lost their jobs, lost their homes and lost their savings – it was a catastrophic international crisis. There are many dark clouds ahead today which may lead to economic downturns in some parts of the globe, but it would ... [+]

Proġett li se jibdel radikalment il-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-ilma

Il-Ministru għall-Enerġija u l-Immaniġġjar tal-Ilma Joe Mizzi qal li l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma laħqet stadju kruċjali fil-proġett ta’ 130 miljun ewro li se jibdel radikalment il-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-ilma f’pajjiżna. Ħabbar dan waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-pumping station f’Ta’ Kandja, li kienet indirizzata wkoll mill-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna u mis-Segretarju Parlamentari Aaron Farruiga. STQARRIJA ... [+]

Assoċjazzjoni Maltija tal-Azzjonisti ż-Żgħar

“Bit-teknoloġija moderna li qed tiġi żviluppata b’mod speċjali dik tal-blockchain, qed naslu f’punt fejn l-iskrutinju fuq l-operat tal-kumpaniji se jibda jkun aċċessibbli f’termini reali u tkun qed tiżdied it-trasparenza. Dan kollu għandu jgħin biex iserraħ moħħ l-investituri u jitħajru jinvestu iktar fi prodotti elenkati fuq il-Borża ta’ Malta”, qal il-Ministru ... [+]

Accelerated rates of economic growth

Malta has once again recorded the highest economic growth in the EU with a real GDP growth rate of 7.5 per cent in the third quarter of this year. The growth rate compares remarkably well with the average growth rate of 1.7 and 1.9 per cent recorded in the Euro ... [+]

The 6th Master in Accountancy Annual Conference

Minister for Finance Edward Scicluna addressed the 6th Master in Accountancy Annual Conference held at the Intercontinental Malta, St George’s Bay, St Julian’s, which also marked the 40th anniversary of the Faculty of Economics, Management and Accountancy within the University of Malta. PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FINANCE When addressing the Master ... [+]

L-GĦOXRIN ANNIVERSARJU TAL-MUNITA EWRO

Din il-ġimgħa l-Unjoni Ewropeja ċċelebrat l-għoxrin sena mit-twaqqif tal-munita Ewro, li jużawha dsatax -il pajjiż ewropew inkluż Malta. Sadanittant, f’pajjiżna din is-sena ċċelebrajna l-għaxar anniversarju minn meta daħħalna din il-munita, lura fl-2008. F’dawn l-għoxrin sena ma kienx kollox ward u żahar għal fatt li kien hemm fejn l-munita għaddiet minn kriżijiet. ... [+]

At the 20th Anniversary Eurogroup Meeting

“While we contend that the OECD is the appropriate institution where global tax matters should be discussed and agreed, we will still evaluate objectively the latest tax proposal by Germany and France on digital advertising by big international compnanies.” This was stated by Minister for Finance Edward Scicluna during the ECOFIN meeting ... [+]