Maltese Articles

English Articles

Press Releases

August 2018

Verità u Ġustizzja mal-Isitituzzjonijiet tagħna

Il-każ xokkanti li ħareġ mir-rapport tal-Maġistrat Bugeja iqajjem ħafna osservazzjonijiet. Dan każ li mhux biss, għal ħmistax -il xhar affettwa lill-Prim Ministru u l-familja tiegħu, iżda affetwa l-pajjiżu wkoll. Il-familja Muscat u Malta sofrew f’dak li huwa telf ta’ reputazzjoni. Għaliex fuq kollox, ir-reputazzjoni sew għall-persuni milquta kif ukoll għall-pajjiż, hija xi ħaġa għażiża u meta tintilef ir-reputazzjoni, tkun traġedja li twassal għal riperkussjonijiet negattivi kbar. Aħseb u ara meta ... [+]