Maltese Articles

English Articles

Press Releases

February 2018

Il-Ministeru għall-Finanzi

Bi prudenza ngħid li f’Malta, bħal f’kull pajjiż ieħor, il-Ministeru għall-Finanzi huwa wieħed importanti ħafna. Importanza riflessa fil-laqgħat li jkollhom il-Ministri għall-Finanzi fuq bażi ta’ Unjoni Ewropea u anke f’laqgħat mondjali. Importanza li narawha riflessa wkoll fi ħdan il-Kabinett. Hemm ħafna raġunijiet li jwasslu biex tali Ministeru jingħata l-importanza li jingħata. Biżżejjed jingħad li l-Ministru għall-Finanzi huwa responsabbli għall-ġbir ta’ taxxi mingħand il-poplu. Irid jingħata rendikont għal kull ewro li tinġabar ... [+]