Maltese Articles

English Articles

Press Releases

Uncategorized

The November Ecofin Summit – L-MEP u Int Prog – 87

Nhar l-Erbgha, 26 ta' Ottubru, 2011, fi Brussels sar Summit tal-Mexxejja tal-Unjoni Ewropea, laqgha li attwalment bdiet il-Hadd ta' qabel. Huwa fatt innegabbli li s-sitwazzjoni fiz-Zona Ewro kompliet sejra ghall-aghar u kienu mehtiega decizjonijiet urgenti biex jigi evitat li tkun perikolata l-istabbilita tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Prof. Edward Scicluna tratta dan kollu fil-programm L-MEP U INT fuq Smash TV il-Gimgha, 28 ta' Ottubru, 2011. [+]

The Financial Transaction Tax – L-MEP u Int – Prog 86

Last meeting with Trichet – L-MEP u Int – Prog 85

Is-sitwazzjoni fiz-Zona Ewro kompliet tmur ghall-aghar. Dan mhux biss fil-Grecja, fejn jidher li ma fadalx tama li tirkupra, imma issa wkoll fost il-banek ewlenin Ewropej, bil-Bank Belgjan Dexia prattikament ifalli u jitob l-ghajnuna tal-Gvern ta’ pajjizu. Il-laqgha tal-Hadd, 9 ta’ Ottubru, 2011, bejn il-President Franciz Nicolas Sarkozy u l-Kancillier tal-Germanja ... [+]

Parlamentary Qeustions to the European Commision – L-MEP u Int – Prog 83

Mistoqsijiet Parlamentari lill-KE Hemm diversi modi li bihom Membru Parlamentari Ewropew jista’ jgib ghall-attenzjoni mhux biss tal-Parlament, imma wkoll tal-Kummissjoni Ewropea, affarijiet li jkunu ghaddejjin f’pajjizu. Fost dawn il-mezzi hemm il-Mistoqsijiet Parlamentari. Fil-programm L-MEP U INT imxandar fuq Smash TV il-Gimgha, 30 ta’ Settembru, 2011, l-Ewroparlamentari Laburista Prof. Edward Scicluna tratta ... [+]

Il-leave tal-maternità: x’ghandu jaghmel il-Gvern

Dan l-aħħar reġgħet sabet ruħha fuq il-mejda tad-diskussjoni l-esten­sjoni tal-maternity leave wara li ftit ġranet ilu numru ta’ pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea, inkluż Malta, ma qab­lux mal-proposta tal-Kummissjoni Ewropea biex il-perjodu tal-leave tal-maternità jittella’ għal 20 ġimgħa. Għamlu dan għal diversi ra­ġunijiet. Il-Gvern Malti jgħid li biex jaqbel ma’ proposta ... [+]