Category: Environment

 • RIO+20

  RIO+20

  Bħalissa fil-Parlament Malti qed jiġi diskuss abbozz ta’ liġi msejjaħ “Att ta’ Liġi biex jintegra l-iżvilupp sostenibbli fil-ħidma tal-Gvern u biex jippromwovi l-adozzjoni tiegħu”. Forsi wieħed jaħseb li qed inkun kattiv meta ngħid ‘about time too’. Dan għax qed indaħħlu operat b’mod formali fil-Gvern sewwa sew 20 sena wara li kkommettejna ruħna li nagħmlu dan!…

 • Birzebbuga tithalla barra minn studju li sar dwar il-livell tal-hsejjes

  Birzebbuga tithalla barra minn studju li sar dwar il-livell tal-hsejjes

  Il-lokalità ta’ Birzebbuga, li hija milquta minn tniggis ta’ storbju li gej mill-Port Hieles, thalliet barra minn studju li sar dwar il-hsejjes u li l-Gvern Malti baghat lill-Kummissjoni Ewro-pea. Dan intqal ilbierah filghodu waqt konferenza stampa f’Birzebbuga. L-ewroparlamentari Laburista Edward Scicluna, li kien qieghed jindirizza din il-konferenza, qal li din id-decizjoni tal-Gvern hija xhieda li…

 • Water Framework Directive

  Water Framework Directive

  Minbarra l-kriżijiet globali Malta għandha l-kriżijiet tagħha.Dawn nistgħu nsejħulhom kriżi jiet li nistgħu nevitaw. Waħda minnhom tikkonċerna l-ħażna tal-ilma ta’ taħt l-art u l-użu li jsir minnha. Ħażna naturali li tif forma fil-blat, fuq wiċċ tat-tafal, mill-ilma tax-xita. Proċess li jieħu s-snin. Il-kriżi li qegħdin niffaċċjaw hija li billi minn din il-ħażna qegħdin nieħdu aktar…